– O NAS

Rozwiązanie Test Smaku i Węchu powstało w ramach współpracy dwóch organizacji: Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz firmy GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to wiodący w Polsce instytut badawczy, kategorii A, który jest wysoko wyspecjalizowanym szpitalem, zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Został powołany w 1996 roku.

Firma GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o.o. jest dystrybutorem aparatów słuchowych i aparatury medycznej, a także producentem indywidualnych wkładek usznych. Firma powstała w 2012 roku.

Back to top