– O SMAKU I WĘCHU

Zmysły są grupą wyspecjalizowanych komórek receptorowych, posiadających zdolność do odbierania konkretnych bodźców fizykalnych i przesyłania uzyskanych informacji do mózgu, który zajmuje się ich ostateczna interpretacją.

Do zmysłów należą smak oraz węch, dwa niezwykle istotnie zmysły, nazywane chemicznymi, z uwagi na to, iż właściwe dla nich receptory zmysłowe reagują na cząsteczki znajdujące się w pokarmie i powietrzu. Dzięki temu człowiek jest w stanie rozróżnić wiele smaków i setki zapachów, co pozwala między innymi na identyfikację produktów szkodliwych (zepsutych, toksycznych) dla zdrowia.

Jest wiele przyczyn, które mogą powodować zaburzenia smaku i węchu. Najczęściej zaburzenia są przejściowe, zdarza się jednak, iż stan taki może utrzymywać się bardzo długo.

Zaburzenia smaku dotykają około 5% populacji. Bardzo często towarzyszą problemom z węchem (nawet 85% przypadków).

Back to top