– TEST A COVID-19

Obecna sytuacja epidemiologiczna, związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, powoduje konieczność poszukiwania nowych narzędzi, usprawniających diagnostykę oraz proces leczenia COVID-19.

Jednym z pierwszych, a czasem jedynym z obserwowanych objawów choroby jest nagła utrata smaku i węchu. Zaburzenia smaku i węchu zgłasza około 43-48% pacjentów chorujących na COVID-19. Problemy ze smakiem mogą występować nie tylko jako osłabienie lub utrata, ale również pod postacią omamów smakowych (szczególnie odczuwanie nieprzyjemnego smaku) lub nieprawidłowej identyfikacji smaku.

Zaburzenia węchu z kolei mogą występować nie tylko jako osłabienie lub utrata węchu, ale również pod postacią fantosmii (omamy węchowe) lub parosmii (nieprawidłowa identyfikacja zapachu).

Zarówno zaburzenia smaku, jak i węchu mogą utrzymywać się po wycofaniu innych objawów choroby.

Testy smaku i węchu mogą okazać się bardzo pomocne w wykrywaniu zakażeń koronawirusem. Oba testy, zarówno test smaku, jak i test węchu są niezwykle intuicyjne w zastosowaniu i nie wymagają zaangażowania wykwalifikowanego personelu medycznego. Dodatkowo, powtarzanie testu u osób chorych pozwala na prowadzenie dalszych badań nad wpływem SARS-CoV-2 na zmysły smaku i węchu.
Obecnie na rynku brakuje testów smaku i węchu, które można przeprowadzić w krótkim czasie, minimalizując kontakt osoby przeprowadzającej badanie z potencjalnie zakażonym pacjentem.

 

Back to top