– IDEA

Projekt Test Smaku i Węchu to unikatowe rozwiązanie, które pozwala na samodzielne i zdalne przeprowadzanie badań przesiewowych smaku i węchu, bez wsparcia ze strony wykwalifikowanego personelu medycznego.

Inicjatywa powstała z myślą o usprawnieniu diagnostyki także w przypadku koronawirusa, gdyż zaburzenia smaku i węchu mogą stanowić jeden z pierwszych objawów zakażenia SARS-CoV2. Ponadto rozwiązanie pozwala na gromadzenie wyników i analizę danych ankietowych, co daje możliwość wykrywania zagrożeń cywilizacyjnych i epidemiologicznych, dotyczących narządów zmysłów smaku i węchu.

Obecnie na rynku nie istnieją testy węchu i smaku, które – podobnie jak badania przesiewowe – pacjent mógłby samodzielnie wykonać w domu. To udogodnienie pozwala na wyeliminowanie konieczności dojazdu pacjentów do placówek medycznych i kontakt z osobami trzecimi, co jest szczególnie istotne w przypadku badań u osób z chorobami zakaźnymi.

Back to top