– Zaburzenia smaku i węchu a inne schorzenia

Osłabienie węchu oraz smaku wraz z wiekiem jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z procesu starzenia. Wiele badań wskazuje jednak, że zaburzenia te występują częściej i szybciej u pacjentów, którzy dotknięci są chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Zaburzenia węchu pojawiają się nawet kilka lat przed pierwszymi charakterystycznymi objawami. Przesiewowy test oceniający zmysły węchu i smaku może stanowić ważne narzędzie uzupełniające diagnostykę i pozwolić na wczesne wykrywanie objawów u pacjentów narażonych na rozwój schorzeń układu nerwowego.

Wczesna diagnostyka jest istotna, ponieważ średnia długość życia w Polsce i na świecie wydłuża się, a co za tym idzie, wzrasta liczba osób dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi.

Zaburzenia smaku i węchu pojawiają się także u pacjentów z chorobami onkologicznymi. Jest to szczególna grupa chorych, ponieważ mogą oni nie być świadomi stopniowo pojawiających się zaburzeń. Utrata lub problemy z odczuwaniem smaku dotyczą najczęściej osób z nowotworami w obrębie głowy. Zaburzenia smaku i węchu znacznie obniżają ich jakość życia, osoby chore spożywają mniej pokarmów, co skutkuje gorszym stanem ogólnym, obniżeniem nastroju i problemami z gojeniem się ran. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrywanie zaburzeń smaku i węchu, pozwala to bowiem na wdrożenie prawidłowej diety, wpływającej na poprawę jakości życia chorego oraz skuteczniejsze leczenie onkologiczne.

Kolejną grupą, u której istotna jest ocena zmysłów takich, jak smak i węch, są pacjenci poddawani zabiegom chirurgicznym w obrębie ucha środkowego oraz w obrębie nosa i zatok przynosowych. Zaburzenia węchu odczuwają również osoby z alergicznym nieżytem nosa, który jest rozpoznawany nawet u 20% populacji. Nasilenie choroby lub jej nieprawidłowe leczenie skutkuje osłabieniem lub nawet całkowitą utratą węchu.

Back to top