– O smaku

Smak to jeden z tzw. zmysłów chemicznych. Na języku istnieją co najmniej cztery rodzaje receptorów, dlatego można powiedzieć, że są to cztery różne zmysły, zwłaszcza, że każdy z receptorów przekazuje informacje do trochę innej części mózgu

Zmysł smaku umożliwia identyfikację pokarmów przez analizę ich składu chemicznego, co pozwala na uniknięcie spożycia produktów zepsutych i substancji toksycznych, czyli produktów potencjalnie szkodliwych dla organizmu.

Zaburzenia smaku dotykają około 5% populacji. Bardzo często towarzyszą problemom z węchem (nawet 85% przypadków). Najczęstszymi przyczynami zaburzeń smaku są:

  • urazy głowy,
  • infekcje górnych dróg oddechowych,
  • działanie substancji toksycznych (w tym nikotyny),
  • przyjmowanie leków (opisano ponad 350 leków, które mogą powodować zaburzenia smaku),
  • choroby ogólnoustrojowe,
  • następstwa po zabiegach stomatologicznych, otochirurgicznych czy radioterapii.

 

Back to top